ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ กรึงไกร
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหาร
ที่อยู่ :
Telephone :0878781633
Email :rungsun.nk1@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหาร